Эмайл хаяг:

[email protected]

Утасны дугаар:

+976 0000 0000

Бидний тухай

Selem News нь сэтгүүл зүйн мэргэжлийн шалгуур шаардлагын хүрээнд мэдээ мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтийн мэдэх эрхийг хангахын зэрэгцээ, худал мэдээллийг тодорхой зарчмын дагуу шалган нягталж, баримтаар баталгаажуулах /факт чек/-ын төлөө ажилладаг редакц юм.

© Selem News agency @2022