Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар ─ tag

Latest articles

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГААС МӨРДӨГЧ БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ АЖИЛТАНД 375 ДААЛГАВРЫН БИЧИГ ӨГЧЭЭ

Улсын Ерөнхий Прокурорын Газраас (УЕПГ) өнгөрсөн долоо хоногт хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдоос гаргасан 37 гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. Мөн мөрдөгч болон зөрчлийн хэрэг...

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_imgspot_img