Бидний тухай

     Selem News нь сэтгүүл зүйн мэргэжлийн шалгуур шаардлагын хүрээнд мэдээ мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтийн мэдэх эрхийг хангахын зэрэгцээ, худал мэдээллийг тодорхой зарчмын дагуу шалган нягталж, баримтаар баталгаажуулах /факт чек/-ын төлөө ажилладаг редакц юм.

     Мөн бид нийтийн эрх ашгийг хөндөж буй сэдэв агуулгаар тухайн асуудалд хамаарал бүхий олон талын эх сурвалжийн байр суурийг тэнцүү тусгасан мэдээ, мэдээлэл, олон шинэ сонирхолтой контентийг уншигч, үзэгч, хэрэглэгчдэдээ хүргэж байна.